Toklu Besi Yemi
KULLANIM ŞEKLİ
  • MARYEM TOKLU BESİ YEMİ yoğun besiye alınan toklulara serbest biçimde (yiyebildiği kadar) tüketime sunulabilecek bir yemdir.
  • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile MARYEM TOKLU BESİ YEMİ’ne geçilmelidir.
  • Daneli yapısı sebebi ile tahıl ilavesine ihtiyaç duyulmamaktadır.
  • Yoğun besiye bağlı olarak gelişebilecek sindirim ve metabolizma hastalıklarının oluşmasına engel olur.
  • Toklulara su serbest olarak sağlanmalı veya eğer mümkün değilse günde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
  • MARYEM TOKLU BESİ YEMİ ile birlikte kaba yem hammaddesi olarak her gün en az 300 gr kadar kaliteli kuru ot verilmelidir. Bu programın dışında, öğünlü besleme yapanlar Tablo 1’ de görülen besleme programlarını kullanabilirler.

Altı aydan büyük toklulara uygulanabilecek besi programı örnekleri

Canlı Ağırlık (kg) Maryem Toklu Besi Yemi (kg/gün) Mera Kuru Ot (kg/gün)
30 1.0-1.2 - 300-500
0.9-1.1 Serbest 100-200
35 1.1 - 1.3 - 300-500
1.0 - 1.2 Serbest 100-200
40 1.3 - 1.5 - 300-500
1.2 - 1.4 Serbest 100-200
45 1.4 - 1.6 - 300-500
1.3 - 1.5 Serbest 100-200

Not: Bu program elde mevcut yemlerin miktar ve kalitesi ile diğer başka faktörlere göre daha değişik şekillerde düzenlenebilir.

KULLANMA ALANLARI

Besiye alınan toklularda tüm besi dönemi boyunca kullanılabilecek bir yemdir.

FAYDALARI

Yemden yararlanmayı iyileştirerek hızlı bir canlı ağırlık artışı sağlar.

Karkas kalitesini ve randımanını iyileştirir.

Böbrek ve İdrar yolu taşı oluşumunun önlenmesinde etkilidir.

Daneli yapısı sebebi ile lezzetli ve iştah açıcıdır.