Sağım Sonu Dönemi Süt Yemi
KULLANIM ŞEKLİ
  • MARYEM SÜT YEMİ gebeliğin son dönemlerine yaklaşan süt sığırlarında kullanılabilecek bir süt yemidir.
  • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile MARYEM SÜT YEMİ’ne geçilmelidir.
  • MARYEM SÜT YEMİ günde en az 2 öğünde verilmelidir, sağım sayısına göre 3 öğünde de verilebilir.
  • İneklere su serbest olarak sağlanmalı veya eğer mümkün değilse günde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
  • Dengeli bir besleme yapabilmek için, MARYEM SÜT YEMİ’nden günlük verilecek miktar, toplam rasyonda verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarlarına ve kalitelerine göre değişim göstermektedir.
  • Bilimsel çalışmalarla hazırlanan aşağıdaki tabloda sunulan besleme programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, verimi ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren Holstein ırkı süt sığırları için besleme planı örnekleri

Süt Verimi (kg/gün) Maryem Süt Yemi (kg) Mısır Silajı (kg) Saman (kg)
20 lt  4,5  3  3,25
25 lt  4,75  4  3

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.

KULLANMA ALANLARI

MARYEM SÜT YEMİ gebeliğin son dönemlerine yaklaşan süt sığırlarında kullanılabilecek bir süt yemidir.

FAYDALARI

Maliyeti daha uygun rasyon çözümleri sağlayarak, karlılığı olumlu yönde etkiler.
Enerji, protein, vitamin ve mineraller gibi besin maddeleri bakımından dengelenmiştir.
Kalitesiz kaba yem kaynaklarının yoğun kullanıldığı rasyonlarda sindirilebilirliği arttırır, kuru madde alımı artar, sağım dönemindeki ineklerin toplam süt verimini ve kalitesini arttırır.
Süt ve döl verimine katkıda bulunur.