Sağım Dönemi Süt yemi
KULLANIM ŞEKLİ
  • MARYEM SÜT YEMİ yüksek verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.
  • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile MARYEM SÜT YEMİ’ne geçilmelidir.
  • MARYEM SÜT YEMİ günde en az 2 öğünde verilmelidir.
  • İneklere su serbest olarak sağlanmalı veya günde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
  • Dengeli bir besleme yapabilmek için, MARYEM SÜT YEMİ’nden günlük verilecek miktar, toplam rasyonda verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarlarına ve kalitelerine göre değişim göstermektedir. Bilimsel çalışmalarla hazırlanan aşağıdaki tabloda sunulan besleme programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, verimi ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren inekler için besleme programı örnekleri

Süt Verimi (kg/gün) Maryem Süt Yemi (kg) Mısır Silajı (kg) Saman ya da Kuru Ot (kg) Tahıl Kırması (kg) Yonca - Kuru Ot (kg)
25 lt 10,5 21,0 2,5 1,0 -
30 lt 11,5 23 2,25- 1,25 -

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.

KULLANMA ALANLARI

Enerjice zengin, protein, vitamin ve minerallerce fakir olan yem maddelerinin kullanıldığı işletmelerde, daha dengeli beslenme ve yüksek performans için, özel olarak formüle edilmiş süt yemlerine ihtiyaç vardır. Aksi halde süt verimi kayıpları, döl tutma problemleri gibi ciddi sorunlarla karşılaşılır. MARYEM SÜT YEMİ bu tür sorunlarla karşılaşmamak, daha dengeli beslenme ve yüksek performans için üretilmiş bir yemdir.

FAYDALARI

İşletmenizde kullanılan kaba yem maddelerinin besin maddesi eksiklerini giderir.

Yüksek düzeyde sindirilebilir protein içerir.

Süt verimini arttırır.

Gizli kızgınlık, kızgınlık göstermeme olaylarını azaltarak döl verimini arttırır.

Daha az konsantre yem kullanımı sağlayarak rumen asidozu (işkembe asitleşmesi) riskini düşürür.

İşletmenizde görülebilecek metabolik bir hastalık olan ketozis riskini azaltır.