Kuzu-Oğlak Büyütme Yemi
KULLANIM ŞEKLİ
  • MARYEM KUZU BÜYÜTME YEMİ 7 haftalık yaştan itibaren kuzulara serbest olarak verilebilir.
  • Kuzuların önünde istediği kadar içebileceği şekilde temiz ve taze su bulundurulmalıdır.
  • Kuzular 14 haftalık yaşa ulaştıktan sonra önlerine MARYEM KUZU BÜYÜTME YEMİ’ne ilaveten yavaş yavaş alıştırmak şartıyla 500 gr/gün’e kadar bütün ya da kaba kırılmış arpa konulabilir.
  • Eğer MARYEM KUZU BÜYÜTME YEMİ’ne yeni başlıyorsanız, kuzular yavaş yavaş alıştırılarak bu yeme geçiş sağlanmalıdır.

Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren Holstein ırkı süt sığırları için besleme planı örnekleri

Yaş Maryem Kuzu Büyütme Yemi Arpa Saman ya da Kuru Ot (kg) Su
7-14 Hafta Serbest - 100-150 gr Serbest
Serbest
14- Kesim Serbest 500 gr 150-200 gr Serbest
Serbest

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.

KULLANMA ALANLARI

MARYEM KUZU BÜYÜTME YEMİ kuzuların 7 haftalık yaştan, kesim olgunluğu zamanına kadarki dönemde beslenmesinde kullanılır.

FAYDALARI

Süratli canlı ağırlık artışı sağlayarak, karlılığınızı arttırır.

Ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.

Özel formülü nedeniyle böbrek ve idrar taşı oluşumunu engelleyici etkisi vardır.

İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır.

Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.