Kuzu-Oğlak Başlangıç Yemi
KULLANIM ŞEKLİ
  • MARYEM KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ 1 haftalık yaştan itibaren 7 haftalık yaşa kadar olan kuzuların önünde serbest biçimde bulundurabileceğiniz bir yemdir.
  • Kuzuların önünde istediği kadar içebileceği şekilde temiz ve taze su bulundurulmalıdır.
  • Kuzulara doğumdan sonraki en geç 1 saat içerisinde kuzunun canlı ağırlığını % 10’u kadar Kolostrum (Ağız Sütü) içirilmesine mutlaka özen gösterilmelidir.
  • Kuzulara verilecek süt miktarı canlı ağırlığın % 9 - 10’u olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu dönemde süratli ve sağlıklı canlı ağırlık artışının sağlanması bakımından kuzulara süt ve başlangıç yeminin dışında başka bir yem vermeniz önerilmez.
  • Kuzular 7 haftalık yaşta sütten kesilerek, MARYEM KUZU BÜYÜTME YEMİ’ne geçilir.

Tablo 1: 0 – 7 haftalık kuzular için örnek besleme programı

Yaş Süt Maryem Kuzu Başlangıç Yemi Yonca Kuru Ot (kg) Su
0-1 Hafta Ağız Sütü - - -
-
2-4 Hafta Normal Süt Serbest - Serbest
Serbest
5-7 Hafta Normal Süt Serbest Serbest Serbest
Serbest

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.

KULLANMA ALANLARI

MARYEM KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ 1 – 7 haftalık kuzuların besin maddesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.

FAYDALARI

Kuzular için gereken besin maddesi içeriği olan bir rasyon yapısına sahiptir.

Kuzularda hızlı gelişimi sağlayarak, iskelet sistemi gelişimini destekler.

Böbrek ve idrar taşı oluşumu sorunlarının ortaya çıkmasına engel olur.

İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır.

Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmesi sebebi ile kuzuların kısa sürede yeme alışmaları sağlanır.