Kuru Dönem Yemi
KULLANIM ŞEKLİ
  • MARYEM KURU DÖNEM YEMİ inekler kuruya çıkarıldıkları andan itibaren doğuma kadar olan 2-3 hafta arasında kullanılan yemdir.
  • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile MARYEM KURU DÖNEM YEMİ’ne geçilmelidir.
  • MARYEM KURU DÖNEM YEMİ günde en az iki öğünde verilmelidir.
  • İneklere su serbest olarak sağlanmalı veya eğer mümkün değilse günde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
  • Kuru dönemde kaba yem olarak sadece saman kullanmayınız. MARYEM KURU DÖNEM YEMİ ile birlikte az miktarda mısır silajı ve çayır kuru otundan oluşan bir kaba yemin seçimi uygun olacaktır.
  • Yonca gibi baklagil kuru otları tek kaba yem kaynağı olarak kullanılmamalıdır. Kullanılması halinde 1-2 kg/gün miktarı aşılmamalıdır.
Maryem Kuru Dönem Yemi (kg) Mısır Silajı (kg) Saman ya da Kuru Ot (kg) Yonca Kuru Ot (kg)
5,00 4,5 4 1,25

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.

KULLANMA ALANLARI

MARYEM KURU DÖNEM YEMİ kurudaki ineklerin beslenmesinde kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış bir yemdir.

FAYDALARI

Dengeli besin maddesi içeriği ile ineklerde doğum sonrası görülebilen, süt humması (süt felci), ketozis, metritis (rahim iltihabı), son atmama, güç doğum gibi riskleri minimuma indirir.

Sindirilebilirliği yüksektir.

Buzağının doğuma kadar olan süreçte sağlıklı gelişimini sağlar.