Koyun Süt Yemi
KULLANIM ŞEKLİ
  • Eğer MARYEM KOYUN SÜT yemine yeni başlıyorsanız, koyunlar 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
  • MARYEM KOYUN SÜT yemi verilmesine gebeliğin son 3 haftasından itibaren başlanmalıdır. Bu uygulama doğuma kadar devam ettirilmeli ve doğumdan sonra yavaş yavaş arttırılmalıdır. Yüksek miktarda süt veren koyunlarda MARYEM KOYUN SÜT yemi miktarı 1.5 – 1.7 kg /gün seviyesine kadar yükseltilmelidir. Süt verme döneminin sonlarına doğru düşen süt verimine paralel olarak verilmekte olan MARYEM KOYUN SÜT yemi miktarı azaltılarak günlük 100 – 250 gr’a kadar düşürülmelidir.
  • MARYEM KOYUN SÜT yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.
  • Kaba yem olarak zorunlu olmadıkça saman (özellikle doğumdan sonra ilk iki ay) vermeyiniz.
  • Mısır silajı verilmesi durumunda silajın kesinlikle küf içermediğinden emin olunmalıdır.
  • Koyunlara su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

Tablo1: Sağım dönemindeki koyunlar için örnek besleme programları.

Maryem Koyun Süt Yemi (kg/gün) Mısır Silajı (kg) Yonca Kuru Ot (kg) Mera
1,1 - 0,4 Serbest       
Serbest        
1,3 - Serbest -
-
1,2 1,5 0,7 -
-
1,2 2 0,5 -
-

Bu program süt verme dönemine, elde mevcut yemlerin miktar ve kalitesi ile diğer başka faktörlere göre daha değişik şekillerde düzenlenebilir. Merada otlatılan koyunlarda ilave olarak verilebilecek süt yemi miktarı merada otlatma süresine ve mera kalitesine göre değişir. Yukarıdaki örnekte verilen mera orta kaliteli olup günlük ortalama otlatma süresi 8 saat olarak kabul edilmiştir.

KULLANMA ALANLARI

MARYEM KOYUN SÜT yemi sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.

FAYDALARI

Özel olarak düzenlenmiş enerji ve protein dengesi sayesinde süt verimini arttırır.

Ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.