Keçi Süt Yemi
KULLANIM ŞEKLİ
  • MARYEM KEÇİ SÜT YEMİ yüksek süt verimine sahip Saanen keçileri gibi yüksek verimli ırkların laktasyon dönemindeki gereksinim duydukları besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır.
  • MARYEM KEÇİ SÜT YEMİ’nden kullanılacak miktar keçilere verilecek kaba ve diğer konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişiklik göstermektedir.
  • Gün içerisinde en az 2 öğün halinde verilecek yem sunulmalıdır.
  • Yonca kuru otu, çayır kuru otları gibi kaliteli kaba yemlerin kullanılması durumunda verilecek Keçi Süt Yemi miktarı pratik olarak her bir litre süt için 450 gram şeklinde hesaplanmalıdır.
KULLANMA ALANLARI

MARYEM KEÇİ SÜT Yemi Saanen keçileri gibi yüksek verimli keçiler için özel olarak üretilmiş olup tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilir.

FAYDALARI

Özel olarak düzenlenmiş enerji ve protein dengesi sayesinde süt verimini arttırır.

Vitamin-mineral katkıları sayesinde ayrıca vitamin- mineral katkısı katılmasına gerek yoktur.

Keçilerde sağmal dönem boyunca kullanılabilecek örnek beslenme programı:

Sağım dönemi boyunca yonca ve kuru ot serbest olarak bulundurulabilir. Keçilerde silaj kullanımı önerilmemektedir.

Hayvanlar kaba yem ve mera yemi tüketiminden önce Keçi Süt Yemi tüketmelidir. Keçiler için yaşama ihtiyacını karşılayacak keçi süt yemi miktarı 500 gramdır.

Sağımın ilk 8 haftasındaki keçilere yaşama ihtiyacına ek olarak verdiği her bir litre süt başına 450-500 gram kadar keçi süt yemi verilmelidir. Bu dönemde kaba yem kalitesi mümkün olduğunca yüksek tutulmalıdır.

Sağımın ilerleyen dönemlerinde verilecek keçi süt yemi miktarı keçilerin süt verimine göre düzenlenmelidir.

Doğuma yakın olan keçilerde yonca kuru otunun kullanımı sınırlanmalıdır.