Besi Geliştirme Yemi
KULLANIM ŞEKLİ
  • MARYEM BESİ YEMİ yoğun besi yapan işletmelerde besi ortası veya besi geliştirme döneminde kısa sürede yüksek canlı ağırlık kazancı sağlanması için kullanılacak bir yemdir.
  • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile MARYEM BESİ YEMİ’ne geçilmelidir.
  • MARYEM BESİ YEMİ günde en az 3 öğünde verilmelidir.
  • Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalı veya eğer mümkün değilse günde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
  • Dengeli bir besleme yapabilmek için, MARYEM BESİ YEMİ’nden günlük verilecek miktar, toplam rasyonda verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarlarına ve kalitelerine göre değişim göstermektedir.
  • Rasyonda kullanılan hammaddelerin besin maddesi içerikleri besi sığırlarının besi ortası dönemde boylarının uzaması ve canlı ağırlık kazanmasına fayda sağlayacaktır.
  • Bu dönemde enerji bakımından zengin olan tahılların yüksek miktarlarda kullanılması önerilmez.

Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren Holstein ırkı süt sığırları için besleme planı örnekleri

Canlı Ağırlık (kg) Maryem Besi Yemi (kg/gün) Mısır Silajı (kg/gün) Arpa (kg/gün) Kuru Ot-Saman (kg/gün
350 5-6 3 - 2
4-5 - 2 3
400 6-7 3 - 2
5-6 - 2 2,75
450 7-8 3 - 2
6-7 - 2 3
500 8-9 3 - 2
7-8 - 2,5 2,5

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.

KULLANMA ALANLARI

MARYEM BESİ YEMİ kısmen boy gelişimini tamamlamış 350-500 kg canlı ağırlığındaki, besi ortası dönemde bulunan besi sığırlarına verilmektedir.

FAYDALARI

Kaliteli nişasta kaynakları içeren bu yem sayesinde maksimum canlı ağırlık artışı sağlar.

Yemden yaralanmayı maksimum düzeye çıkararak, ete dönüşüm oranını yükseltir, karkas kalitesi ve randımanı üzerinde olumlu etki yapar.

Yoğun besiden kaynaklanabilecek sindirim sistemi ve ayak hastalıklarının oluşumunu engellemede yardımcıdır.

Hızlı bir büyüme ve kas gelişimi sağlar.