Besi Bitirme Yemi
KULLANIM ŞEKLİ
  • MARYEM BESİ YEMİ yoğun besi yapan işletmelerde besi sığırlarına serbest biçimde (yiyebildiği kadar) tüketime sunulan, kesim dönemine kadar kullanılacak bir yemdir.
  • Ortalama 10 gün içinde alıştırma periyodu ile MARYEM BESİ YEMİ’ne geçilmelidir.
  • MARYEM BESİ YEMİ günde en az 2 öğünde verilmelidir.
  • Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalı veya eğer mümkün değilse günde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
  • MARYEM BESİ YEMİ serbest bir şekilde sunularak, dengeli bir besleme yapmak için toplam rasyonla verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarları düzenlenmelidir.
  • Hızlı bir canlı ağırlık artışı sağlamak için kuru madde esasına göre toplam rasyonun en az %15-20’si oranında kaba yem sağlanmalıdır.
  • Rasyonda kullanılan hammaddelerin besin maddesi içerikleri besi sığırlarının kesimden önceki dönemde hızlı bir canlı ağırlık artışı sağlar.

Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren Holstein ırkı süt sığırları için besleme planı örnekleri

Canlı Ağırlık (kg) Maryem Besi Yemi (kg(gün) Arpa (kg/gün) Kuru Ot - Saman (kg/gün)
600 9-10 - 2,5
8-9 2,5 2
650 10-11 - 2,5
9-10 3 2

Not: Bu program elinizde mevcut olan tahıl ve kaba yemlere ve kalitelerine göre değişik şekillerde düzenlenebilir.

KULLANMA ALANLARI

Besi döneminin son 2 veya 3 ayına giren besi sığırlarının kesim dönemine kadar beslenmesinde kullanılır.

FAYDALARI

Besi sığırlarında besinin son dönemlerine girildiğinde (son 2-3 ay) metabolik ve hormonal nedenlerden dolayı enerji ihtiyacı süratle artar. Artan enerji ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Karşılanmaması durumunda canlı ağırlık kazancı düşmeye başlar. Canlı ağırlık kazancını eski seviyesinde tutabilmek veya daha da arttırabilmek için bu dönemde yüksek enerjili besi yemleri kullanılmalıdır. MARYEM BESİ YEMİ bu amaca hizmet edecek biçimde hazırlanmış yüksek enerjili bir bitirme yemidir.